Slik brukes skattepengene

Slik brukes skattepengene

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap? I oversikten til SSB, så ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på he

LES MER