ØkonomiStat og styringTrygd, sykdom og pensjon

Slik brukes skattepengene

Slik brukes skattepengene

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap?

I oversikten til SSB, så ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på helse, utdanning og andre fellesgoder.

Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Ved å følge lenken til SSB, kan du se hvordan disse pengene brukes på ulike områder.

Kilden til tallene som er brukt, er statistikken «Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter«, der du finner flere tall om offentlige inntekter og utgifter, inkludert tall for tidligere år.

SSB.no gir deg her en full oversikt over bruken av skattepengene. 

Ansattnett.no / Per-Espen Kindblad