Mobbing på arbeidsplassen

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing. Her kan du lese mer om mobbing, og hva du kan gjøre om du utsettes for mobbing på arbeidsplassen. Mobbing kan ha mange former. Det kan dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale …

Slik brukes skattepengene

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap? I oversikten til SSB, så ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på helse, utdanning og andre fellesgoder. Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Ved å følge lenken til SSB, …

Hva er et API?

Du har sikkert hørt om API og er noe usikker på hva et API egentlig er. Vi skal i denne artikkelen prøve å forklare hva API er på en forhåpentligvis lett forståelig måte. Et API er en definert måte systemer kan snakke sammen på, noe som gir muligheten til å …

Elleve søkere til 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 11 selskaper om å få tildelt nytt leteareal i 24. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018. – 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leting i nøkkelareal i våre minst …