Sjekkliste for IT-anskaffelser: Unngå kjipe overraskelser!

Mye kan gå galt med både IT-prosjekter og IT-anskaffelser. Du har sikkert hørt om prosjekter som har hatt store budsjettoverskridelser, forsinkelser, ansatte og leverandører som har blitt demotiverte av tunge byråkratiske prosesser hvor de aldri helt har kommet i mål med det som skulle gjennomføres? Hva er egentlig årsaken og …

Bedriftshelsetjeneste (BHT) for store og små

I hvilke virksomheter er det lovpålagt med en bedriftshelsetjeneste (BHT), hva innebærer det å være tilknyttet en BHT og hva er status for virksomheter i Norge? Flere undersøkelser har vist at en stor andel småbedrifter ikke har en bedriftshelsetjeneste, mens de mellomstore og store virksomhetene følger lovpålegget. Vi skal se …

Hva er et API?

Du har sikkert hørt om API og er noe usikker på hva et API egentlig er. Vi skal i denne artikkelen prøve å forklare hva API er på en forhåpentligvis lett forståelig måte. Et API er en definert måte systemer kan snakke sammen på, noe som gir muligheten til å …

Elleve søkere til 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 11 selskaper om å få tildelt nytt leteareal i 24. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018. – 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leting i nøkkelareal i våre minst …

Hva betyr konkurs?

Dersom en bedrift ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser som blant annet å betale regninger og annet – er virksomheten insolvent. Det finnes unntak, og det er hvis bedriften har en høyere andel av verdier i eiendeler enn gjeld – noe som da gjør at virksomheten ikke …

Nyttige tips – Slik unngår du at «Internett» vet alt om deg!

I disse tider hvor alle snakker om Big Data, så må det påpekes at selve dataene ikke er problemet, men hvordan dataene benyttes og settes i sammenheng – av hvem, og til hvilket formål. Det finnes et hav av data «der ute» om  virksomheter, organisasjoner, personer – og ja, om egentlig …

Bots, chatbots, kunstig intelligens og Big Data

Hva er egentlig en bot? For å gjøre det hele nokså enkelt; en bot er et program, dvs. en kode som er skrevet for å utføre en eller flere oppgaver basert på det vi ønsker at programmet skal gjøre. Det finnes enkle bots, men også mer avanserte som benytter kunstig …

Disruptiv Teknologi (Disruptiv innovasjon)

  Tenk deg at du driver en virksomhet som leverer et kjent og godt innarbeidet produkt til markedet. La oss f.eks. si at du er produsent av skrivemaskiner. Det kommer en ny aktør på banen som har laget produktet PC (Personal Computer) for privatmarkedet. Produktet har eksistert en del år (historien …

5 ting å tenke på før du ansetter midlertidig ansatte

Dersom du skal ansette midlertidig ansatte, så er det flere ting du som arbeidsgiver må være klar over. Her får du et innblikk i 5 av dem. 1: Hovedregelen er fast ansettelse Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes fast. Det vil si at det skal ikke være en fastsatt dato for …

Helseteknologi og fremtiden

  Helse- og omsorgssektoren trenger teknologi. Skal vi klare å få til mer effektive arbeidsprosesser ved sykehus og andre behandlingssteder, bedre helsesystemer generelt – og ikke minst gi pasientene best mulig pleie og omsorg, da er vi avhengige av tekniske løsninger som kan «snakke sammen». I dag er det god …