Mobbing på arbeidsplassen

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing. Her kan du lese mer om mobbing, og hva du kan gjøre om du utsettes for mobbing på arbeidsplassen. Mobbing kan ha mange former. Det kan dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale …

Slik brukes skattepengene

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap? I oversikten til SSB, så ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på helse, utdanning og andre fellesgoder. Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Ved å følge lenken til SSB, …